เดินป่าสายชิลชวนไป Mount Bromo - Ijen / 4d3n /วันที่ 27-30ก.ค.61, Indonesia, Kamis, 26. Juli 2018

เดินทาง 7 คน คนละ 9,000 บาท
เดินทาง 6 คน คนละ 10,000 บาท
เดินทาง 5 คน คนละ 12,500 บาท
น้อยกว่า 4 คน ยกเลิกการเดินทาง
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การโอนเงิน จะแจ้งให้ทราบเมื่อเพื่อนๆจองทริปแล้วนะครับ
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แผนการเดินทาง

วันที่ 1
ประมาณ 20.00 น. เจอกันที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับ

วันที่2
09.00 น. ถึงสุราบายา เดินทางด้วยรถบัสเล็กจากสนามบินสู่ BROMO ช่วงเย็น CHECK IN รร.ใกล้ BROMO

วันที่3
ตื่น 03.00 น. BROMO TOUR ( PENANJAKAN VIEW POINT, BROMO CRATER, SAVANNA AND WHISPERING SANDS )
ประมาณ 09.00 น. กลับโรงแรม ทานอาหารเช้า CHECK OUT เดินทางไป MADAKARIPURA WATERFALL ช่วงเย็น CHECK IN รร. IJEN

วันที่ 4
ตื่น 01.00 น. IJEN TRACKING
09.00 น. CHECK OUT แวะไป BLAWAN WATERFALL
เดินทางต่อไป SURABAYA เย็นๆ CHECK IN รร.ใกล้ SURABAYA

วันที่5
ตื่นเช้าๆ 07.00 น. เดินทางไปสนามบิน
09.50 น. เดินทาง จากSURABAYAไปสิงคโปร์
13.15 น. ถึงสิงคโปร์เที่ยวตามอัธยาศัย(จ่ายกันเองนะคะ)
23.30 น. ถึงกรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
----------------------------------------------------------------------------
----รวม-----
* ค่ารถนำเที่ยว ค่าน้ำมันรถ ค่าที่จอดรถ ค่าที่พักคนขับรถ
* ค่ารถ jeep สำหรับนำเที่ยวที่โบรโม่
* entrance fee bromo,ijen,madakaripura and belawan waterfall
* hotel at ijen 1 night
* hotel at bromo 1 night
* hotel at surabaya 1 night
* loco guide at ijen and madakaripura waterfall
* ประกันการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ

----ไม่รวม----
* ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด และน้ำหนักกระเป๋า (ขึ้นเครื่องไม่เกิน 7 กิโลกรัม)
* ค่าอาหารทุกมื้อ
* ค่าใช้จ่ายที่สิงคโปร์(สำหรับคนที่ออกไปเดินเล่น shopping)
* ค่าขี่ม้าขึ้นลงปากปล่องโบรโม่
* ค่าซักรีด
* ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ
* ค่าภาษีสนามบินอินโดนีเซีย(ถ้ามี)

สิ่งของที่จำเป็นต้องเตรียม
* พาสปอร์ต ณ วันเดินทางมีอายุมากกว่า 6 เดือน
* แลกเงิน สิงค์โปร และ อินโด (ฝากเราแลกได้)
* เสื้อกันหนาว
* gas mask
* ไฟฉาย
* เสื้อกันฝน
---------------------------------------------------------------------------

เดินป่าสายชิลชวนไป Mount Bromo - Ijen / 4d3n /วันที่ 27-30ก.ค.61

Pemilu Tahun 2019

Rabu 17. April 2019
Rabu 17. April 2019
Jumat 13. Maret 2020
Senin 01. Februari 2021
Menemukan lebih banyak peristiwa di sekitar Anda
Dapatkan rekomendasi acara berdasarkan selera Facebook Anda. Dapatkan itu sekarang!Tunjukkan peristiwa cocok untuk sayaTidak sekarang