ค่ายอนุชน ACT. 2018 ครั้งที่ 26 "Set Apart", Indonesia, Rabu, 04. April 2018

องค์การอาข่าคริสเตียนในประเทศไทย ได้ก่อตั้งมาเป็นเวลานานกว่า 50 ปี และได้จัดค่ายให้กับเด็ก และเยาวชนมานานกว่า 20 ครั้ง โดยการทรงนำขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็เป็นโอกาสดีอีกครั้งหนึ่งที่เราจะได้ร่วมกันรับพระพรผ่านการจัดค่ายช่วงฤดูร้อน ซึ่งครั้งนี้เป็นการจัดค่ายครั้งที่ 26 ในหัวข้อ ภาษาอาข่า "Miˬyehˇnawˬ-ahˇtseˇ-euˬmeh" ภาษาไทย "คุณคือผู้ถูกเลือก" และภาษาอังกฤษ "Set apart"

ค่ายอนุชน ACT. 2018 ครั้งที่ 26 "Set Apart"

We The Fest 2018

We The Fest 2018

Jumat 20. Juli 2018
Menguasai Dunia

Menguasai Dunia

Rabu 08. Agustus 2018
Indonesia Winner Show 2018
Jumat 20. Juli 2018
ODESZA at We The Fest
Jumat 20. Juli 2018
Ijen Trailrunning
Sabtu 21. Juli 2018
khitan'an ku yang ke-2
Rabu 08. Agustus 2018
Festival Sukacita Belajar
Minggu 22. Juli 2018
Menemukan lebih banyak peristiwa di sekitar Anda
Dapatkan rekomendasi acara berdasarkan selera Facebook Anda. Dapatkan itu sekarang!Tunjukkan peristiwa cocok untuk sayaTidak sekarang